Повече ходене пеша – повече здраве

 

бягане, ходете, трекингДнес, във века на обездвижването и нервното пренапрежение пешеходството се превръща в световна кампания за здраве и жизненост. Милиони хора от всички континенти практикуват бързото ходене и лекото бягане за укрепване и повишаване на здравето. И у нас започна организирането на консултативни кабинети и клубове за масовизиране на пешеходството и бягането за здраве. Здравословното пешеходство и бавното бягане могат да се практикуват групово или самостоятелно. Те са достъпни за почти всички хора на възраст от 3-4 до 70-80 години. Твърде различни са продължителността и темповете на практическото им осъществяване.

Всяко занимание започва с ходене и общоразвиващи упражнения.

Разгряването на организма е задължително дори за тренираните хора. Начинаещите могат през първите месеци да се ограничат само с бързо ходене, а по-късно да преминат постепенно към бързо ходене или бавно бягане с равномерен темп.

Основната част на заниманието се състои най-често от неколкократно редуване на ходене и бързо ходене или бавно бягане. Всичко се определя строго индивидуално. Лекото бягане завършва с ходене, леки упражнения за отпускане и разхлабване на мускулатурата.

Има съставени различни програми за дозиране на бързото ходене и лекото бягане съобразно възрастта, пола и най-вече здравословното състояние на всеки човек. С нарастването на тренираността се променя и натоварването.

За самоконтрол се използва честотата на пулса. Специалистите препоръчват по време на бавното бягане, честотата на пулса за една минута да не превишава 180 минус възрастта (в години). Тридесет годишен човек например. При такъв вид бягане трябва да има честота на пулса до 150 удара в минута (180-30 150).

упражнения, рагрявка, дробове

При покой през белите дробове преминават за една минута едва 5-9 литра въздух, при ходене 15 л., а при бързо ходене и леко бягане – до 100 л. Значително се подобрява снабдяването на различни органи с кислород.

Нервното и психическо напрежение намаляват. Нараства увереността в собствените сили. Човек изпитва своеобразна „мускулна радост”.

Системният двигателен режим съчетан със закаляване ще Ви предпази от редица заболявания. Не пропускайте тази възможност!


Издава: МНЗСГ – ИЗП
Автор: Доц. Е. Бояджиева
Художник: М. Стойчев
Стилов редактор: Т. Каранешева
Техн. Редактор: Георги Янков
Тираж: 150 000
Печат: ВПТЛК-МА, 1989 г.

Етикети:, , ,